Curriculum Vitae

 

Qian Yin

Associate Professor, School of Artificial Intelligence, Beijing Normal University, Beijing, China.

Email:yinqian@bnu.edu.cn

 

【Education】

1993~1997  B.A.

Computer Science

Beijing Normal University, CA

1997~2000  Master

Computing Mathematics

Beijing Normal University, CA

2003~2006  Ph.D.

Trusted Computing

Beijing Normal University, CA

 

【Professional Experience】

2000 – present associate professor

School of Artificial Intelligence

Beijing Normal University

 

【Teaching】 Computer Programming

 

【Research Interests】 Image Processing, Machine Learning, Artificial Intelligence

 

【Representative Papers】

(1) Qian Yin, Bingxin Xu, Kaiyan Zhou, Ping Guo, Bayesian Psudo-Inverse Learners: From Uncertainty to Deterministic Learning, IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, https://doi.org/10.1109/TCYB.2021.3079906.

(2) Yin, Qian; Guo, Ping; Liu, Hanli; Zheng, Xin; Blind deconvolution for astronomical spectrum extraction from two-dimensional multifiber spectrum images, Optics Express, 2017, 25(5): 5133-5145.

(3) Jiali Xu, Qian Yin*, Ping Guo and Xin Zheng, Two-dimensional multifibre spectral image correction based on machine learning techniques, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 499, 1972–1984 (2020) doi:10.1093/mnras/staa2883

(4) Xiaodan Deng, Mohammed A.B. Mahmoud, Qian Yin*, Ping Guo, An efficient and effective deep convolutional kernel pseudoinverse learner with multi-filter, Neurocomputing, Volume 457, 7 October 2021, Pages 74-83, 2021

(5) Qinzhe Han, Qian Yin*, Xin Zheng, Ziyi Chen. Remote sensing image building detection method based on Mask R-CNN[J], Complex & Intelligent Systems, 2021. https://doi.org/10.1007/s40747-021-00322-z

(6) Rong Ma, Wenyi Zeng, Guangcheng Song, Qian Yin*, Zeshui Xu, Pythagorean fuzzy C‐means algorithm for image segmentation, International Journal of Intelligent Systems, 2020

(7) Yu, Jian; Yin, Qian*; Guo, Ping; Luo, A-li; A deconvolution extraction method for 2D multi-object fibre spectroscopy based on the regularized least-squares QR-factorization algorithm, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, 443(2): 1381-1389.

(8) Wenyi Zeng, Rong Ma, Qian Yin*, Zeshui Xu, Similarity Measure of Hesitant Fuzzy Sets Based on Implication Function and Clustering Analysis, IEEE Access, 2020 10.1109/ACCESS.2020.3005927

(9) Xiangyu Xu, Li Siyao, Wenxiu Sun, Qian Yin, Ming-Hsuan Yang, Quadratic Video Interpolation, NeurIPS2019, CoRR abs/1911.00627

(10) Wang HongFeng; Zhu WeiWei; Guo Ping; Li Di; Feng SiBo; Yin Qian; Miao ChenChen; Tao ZhenZhao; Pan ZhiChen; Wang Pei; Zheng Xin; Deng XiaoDan; Liu ZhiJie; Xie XiaoYao; Yu XuHong; You ShanPing; Zhang Hui; Pulsar candidate selection using ensemble networks for FAST drift-scan survey, Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 2019, 62(5): 0-959507.

(11) Ping Guo; Fuqing Duan; Pei Wang; yao yao; Qian Yin; Pulsar candidate classification using generative adversary networks, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 490(4): 0-5424–5439.

(12) Zheng Xin; Lv Chenlei; Yin Qian; Guo Ping; A patch analysis based repairing method for two-dimensional fiber spectrum image, Optik, 2018, 157:1186-1193.

 

【Project】

  • The National Natural Science Founds: Research on two-dimensional multi fiber spectral image processing technology.
  • The National Natural Science Founds: Research on pulsar search intelligent technology based on FAST data.
  • National key R & D plan – Special Topics: Research on multi-source heterogeneous data fusion and house quantity acquisition of mountain flood disaster.
  • Key projects of National Natural Science Foundation of China: Research on new technology of LAMOST spectral data processing.
  • Sub-topic of National 863 Projects: Mass objects spectra processing automatic classification software development.
  • The National Natural Science Founds: Research on computing model, algorithm and quality evaluation of privacy computing services.
  • The National Natural Science Founds: Technical Research on Multi-source Data Classification Model Based on MDL Principle.
  • The National Natural Science Founds: The research of Real-time Visualization of Large-area terrain.

【Awards】

2006 Outstanding Party Workers of Beijing Normal University

2007 Third Class Prize of Multimedia Teaching Software Competition

2009 First Class Prize of Yong Teachers LiYun Awards

2014 Top ten most popular undergraduate teachers

2016 Tongding Young Teacher Award

2019 Undergraduate Teaching Excellence Award